Політика конфіденційності

Ми поважаємо конфіденційність кожного користувача сайту pancakesukraine.com. Уважно прочитайте нашу Політику конфіденційності та дізнайтеся, як ми збираємо та використовуємо надану Вами персональну інформацію.

1. Форма надання згоди

1.1. Користуючись сайтом pancakesukraine.com, Ви підтверджуєте, що ознайомлені з умовами цієї Політики і правами, наданими суб’єктам персональних даних згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та погоджуєтеся з викладеними умовами.

1.2. Підтверджуючи замовлення, Ви тим самим даєте згоду на використання інформації, зазначеної в даній Політиці.

2. Збір інформації

 

2.1. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана самим Користувачем

2.2. Оформлюючи Замовлення на сайті pancakesukraine.com, Користувач дає свою згоду на збір та обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення ) зазначених даних:

 • будь-яка інформація, яку ви надіслали чи надали через сайт;

 • надана Вами особиста інформація: прізвище та ім'я, адреса електронної пошти, номер телефону та адреса доставки;

 • агрегована особиста інформація про користування, наприклад, інформація про переміщення по сайту та сторінках, про послідовність переходів по посиланнях, інформацію про прокрутку сторінок;

 • особиста інформація, що не дозволяє ідентифікувати особу, яка стосується пристрою відвідувача, його операційної системи, інтернет-браузера, роздільної здатності екрану, налаштувань мови та клавіатури, інтернет-провайдера, сторінок, через які відвідувач переходив на сайт.

 

3. Використання інформації

 

3.1. Інформація, зібрана чи надана за допомогою даного сайту, використовується в наступних цілях:  

 • надання послуг, які пропонуються Вам за допомогою даного сайту;

 • прогнозування та вирішення проблем із послугами, які Вам надаються;

 • створення продуктів і послуг, які найкраще відповідають Вашим потребам;

 • забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень.

 

3.2. Дані, які надсилаються Вами за допомогою сайту, не будуть використовуватися для яких-небудь інших цілей, окрім викладених у даній політиці конфіденційності.

 

4. Безпека Ваших особистих даних 

 

4.1. Повідомляємо вам, що для захисту ваших персональних даних вжито всіх необхідних заходів від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення із застосуванням відповідних технічних і організаційних інструментів.

Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. Даний Договір публічної оферти є офіційною пропозицією ФОП Сверенко Каміли Адальбертівни (далі — Продавець) і має відповідну юридичну силу про продаж товарів через офіційний інтернет-сайт Продавця pancakesukraine.com фізичним особам (далі — Покупець).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

1.3. Приймаючи умови даного Договору, Покупець підтверджує, що:

 • інформація, що надається під час замовлення товарів або послуг, є правильною та актуальною;

 • надана контактна інформація може бути використана з метою повідомлення про зміни в роботі, акційні пропозиції чи надання іншої інформації, пов’язаної з діяльністю Продавця.

2. Визначення термінів

2.1. У даному Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:

 • "Товар" - перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця;

 • "Інтернет-магазин" - web-сторінка Продавця pancakesukraine.com;

 • "Продавець" - компанія, що реалізує Товар, представлений в Інтернет-магазині;

 • "Покупець" - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, зазначених в цьому Договорі.

 • "Замовлення" - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець здійснює продаж Покупцю Товару відповідно до чинних на момент здійснення замовлення цін, а Покупець має право здійснити оплату і прийняти Товар відповідно до умов даного Договору.

 

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

 • обробка замовлення Покупця.

4. Момент укладання Договору

4.1. Факт оформлення замовлення в Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Покупець надалі виступає як особа, що вступила в договірні відносини. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомлюватися з умовами Договору, продавець не зобов’язаний інформувати покупця про наявність Договору.

 

4.2. Моментом вступу Покупця в договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення Товару, незалежно від способу замовлення та форми оплати.

 

4.3. Покупець самостійно та за власним бажання зв’язується з Продавцем, що означає, що покупець ознайомився з даним Договором та погоджується з ним.

 

5. Порядок оформлення замовлення

 

5.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину.

 

5.2. Кожен товар може бути представлений ​​в замовленні в будь-якій кількості.

 

5.3. Замовлення товару здійснюється день в день, якщо інше не погоджено Сторонами.

5.4. При неможливості здійснити замовлення Покупця Продавець інформує його за допомогою телефонного дзвінка.

 

5.5. Покупець має право замінити товар схожим товаром з асортименту, зазначеного в Інтернет-магазині, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

6. Порядок оплати замовлення

6.1. Оплата товарів та послуг, що надаються Інтернет-магазином, здійснюється в національній валюті України відповідно до цін і тарифів, встановлених на момент купівлі товарів або отримання послуг.

 

6.2. Оплата товарів та послуг, що надаються інтернет-магазином, здійснюється відповідно до розділу «Доставка та оплата», опублікованого на сайті.

 

6.3. При готівковій формі оплати Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю вартість замовлення в момент його передачі, якщо інше не передбачено домовленістю або договором між сторонами.

 

6.4. При безготівковій формі оплати Покупець здійснює оплату за допомогою платіжної системи Portmone.com одразу після оформлення замовлення на сайті Інтернет-магазину.

 

6.5. У разі неоплати, неповної оплати або несвоєчасної оплати інтернет-магазин  залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дій.

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Продавець має право:

 •  в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору;

 • припинити виконання замовлення в разі виникнення форс-мажорних обставин;

 • змінювати даний Договір в односторонньому порядку до моменту його укладання.

 

7.2. Продавець зобов’язується:

 • не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

 

7.3. Покупець має право:

 •  оформити замовлення в Інтернет-магазині;

 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 

7.4. Покупець зобов’язується:

 • до моменту звернення в Інтернет-магазин, ознайомитися зі змістом Договору-оферти, умовами оплати і доставки на сайті Інтернет-магазину;

 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

8. Відповідальність Сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

 

8.2. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

 

8.3. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 

9. Порядок повернення товару

9.1. Товар, придбаний в Інтернет-магазині Продавця, поверненню та обміну не підлягає.

 

10. Персональні дані

 

10.1. Товар, придбаний в Інтернет-магазині Продавця, поверненню та обміну не підлягає.

10. Інші умови

10.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті pancakesukraine.com

 

10.2. Інтернет-магазин створений для забезпечення можливості реалізації товарів дистанційно (за допомогою доставки та самовивозу) через Інтернет.

 

10.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, Покупець надає Продавцю згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

10.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

 

10.5. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.